Transilvania International Film Festival

Date : 3 juin 2017

Lieu : Casa de cultură a studenţilor, Cluj-Napoca, Roumanie (casadeculturacluj.ro)